Nyheder

Referat af bestyrelsesmøde den 11. april 2018

Mødet starter kl. 19.30
Alle fra bestyrelsen og Klaus var tilstede.

Læs mere...

Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2018

Referat onsdag 7/3 2018


Den nye bestyrelse ser således ud:
Formand - Torben Dahl

Læs mere...

Referat af generalforsamling den 7. marts 2018

Referat af Generalforsamling i REB den 7. marts 2018

1.   Valg af dirigent

Tine Mikkelsen valgt som dirigent. Tine kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til Formanden. Lone Godske valgt som referent.

 

Læs mere...

Referat af bestyrelsesmøde den 14. februar 2018

Referat fra REB bestyrelsesmøde onsdag d. 14/2- 2018. kl 19.30

 

0. Tine orienterede om islænderstævnet.

Nærmere følger på hjemmesiden eller Facebook.

 

Læs mere...

Generalforsamling 7. marts 2018 - dagsorden

Dagsorden til Generalforsamling den 07.03.2018

Sted: Cafe Krybben kl. 19.00.

Læs mere...

Referat af bestyrelsesmøde den 3. januar 2018

a.  Meddelelser fra Formanden

•     Opfølgning på rideterapi – endelig kontrakt - Møde d. 17/1- kl 18

Læs mere...