Nyheder

REB Stald- og medlemsmøde d. 1.2.2016

Præsentation af ny Staldpige Christina.

Christina har arbejdet som staldpige de sidste 7 år i Klarup - og kender derfor alle rutiner. Hun er 22 år og bor i Aalborg. Hun har 4 heste, hvoraf 1 er kommet op og stå på REB. Vi glæder os til at få Christina godt i gang på staldgangen!

Der er udarbejdet et skema, over Christinas opgaver fordelt på ugedagene. Denne bliver hængt op i stalden samt lagt på FB. Det er naturligvis stadig ens eget ansvar at feje før/efter ridning, rengøre grav efter udmugning, samt rydde op efter sig generelt.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan Klaus eller Mette kontaktes.

Tag godt imod Christina J

Læs mere...

Prisstigning

Prisstigning per 1. marts 2016:

For at bibeholde den nuværende holdstørrelse på 5-6 elever ser vi os nødsaget til at lade prisen for holdundervisning på elevheste stige med 50 kr per måned. 

Samtidig stiger prisen på passerparter til 1.200,- kr per måned og det er ikke længere muligt at have en lille passerpart.

Referat af Bestyrelsesmøde d.2/12-15

 

Tilstede: Mette, Marianne, Rikke, Trine, Lone og Klaus 

Fraværende: Heidi, Thomas og Janne

1. Godkendelse af dagsorden/alle. 

Dagsorden godkendt .

2. Status Elevskolen/Klaus

a) Elevheste

Ny elevhest Arcon er superfin. Storm er solgt og trives godt det nye sted. Madonna er sat tilsalg på Facebook – ingen henvendelser endnu. Marejke er i bedring og sættes lige så stille i gang. Er er afholdt passerpartmøde. Klaus laver oversigt over elevhestene – størrelser og antal i forhold til elevskolens behov + oversigt over privatundervisningen. 

3. Status daglig leder/Klaus

a) Datoer for arbejdsdage 2016fastsættes, når vi ved hvornår der er stævner.
b) Grus/afretning af forplads og ved udebokse afventer tørvejr, så det bliver nok først til foråret.
c) Næste staldmøde afholdes som stald/medlems/stævnekoordineringsmøde – Klaus planlægger og indkalder. Vi skal have fundet på noget der kan tiltrække folk til staldmøderne – foredrag eller lign. Gode bud fra medlemmerne modtages gerne.
d) Der skal udarbejdes arbejdsbeskrivelser til den nye staldpige. Klaus/Lone
e) Vandet på foldene fryser. Når det er så koldt som nu kan man ikke forvente, at der kan holdes frostfrit. Man skal overveje at lade hesten gå ude i kortere tid – under 4 timer (staldpige hjælper gerne med at tage ind tidligere). Alternativt har man selv ansvaret for at give vand på foldene.

4. Status Økonomi/Rikke

a) Årsbudget og regnskab kommer midt i Januar.
b) Tekst vedr. rykkere tilføjes staldkontrakten efterhånden som der laves nye og lægges på hjemmesiden.Mette/Heidi

5. Orientering fra udvalg

a) Sponsorudvalg
i. Dommertårn renoveres til foråret. Marianne.
ii. Løsdriftsstald. Lone snakker med Anette om hendes kontakt til en håndværker.
iii. Der skal reklameres mere for private sponsorater – der er kun én indtil nu.

b)   Juniorudvalg

i. Kan der laves skøjtebane på de udendørs dressurbaner, når det fryser – og så tage en lille beløb for at benytte dem. Marianne undersøger.

c)   Stævneudvalg 

i. Stævner 2016 Møde den 5. januar med god dialog i stævneudvalget.
ii. Trine har ansvaret for indgravering af vandrepokalen. De skal købes flere pokaler.

 

6. Generalforsamling den 2. marts 2016. Der arbejdes med vedtægtsændringer (Mette), hvilket betyder at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling forinden. Holdes umiddelbart før ordinær generalforsamling. 

 

8. Årshjulet

a) Der skal laves opslag med oplysning om helligdage (undervisningsfri i elevskolen) i foråret. Klaus undersøger og giver besked til Janne, der slår op på hjemmesiden.
b) Mette undersøger om vi skal lave APV (arbejdspladsvurderinger) for vores ansatte.

 

9. Evt.

a) Indkøb af kompressor til pumpning af trillebørhjulHeidi (Katja K.) kontakter Klaus, der kan sige god for indkøb af kompressor (det skal kun være en lille kompressor – kan købes til 5-600 kr.

 

10. Ny staldpige. Der er kommet 4 ansøgninger. En blev valgt. Mette kontakter hende.

11. Næste møde3. februar 2016 kl. 18.30  

 

1

 

Kontingent.

 

Kontingent betales til klubben d. 1.1 og. 1.7. 

 

Melder man sig ind i løbet af de første 3 mdr. af perioderne, betaler man fuld kontingent for det halve år. Melder man sig ind, i løbet af de sidste 3 mdr. af perioderne, betaler man kun ½ kontingent for den periode. Perioden efter følgerne man normal betaling 

 

Ved udmelding får man ikke refunderet forudbetalt kontingent

Ridebanekort

Man kan nu se hvilke ryttere der har ridebanekort i pågældende måned under menuen Om Rebildssportsrideklub 

Referat af staldmøde d. 21/12-2015

 

 

Kun ganske få fremmødte – måske pga. juletravlheden ? Eller fordi der er en generel tilfredshed med forholdene på REB ?

Der har været udsalg på gamle REB t-shirts mv. Vi vil gerne have en REB jakke. Klaus har kontakt til Hjallerup Maskinforretning/Støvring vedr. dette. Er der en/nogen der vil hjælpe med at få det organiseret ? Kontakt Klaus.

Generelt er oprydning på staldgangen forbedret meget siden sommerferien – men husk stadig  at tømme graven, når du har muget ud. Mørke og lukket port gør, at det er nemt at glemme.    

Oprydning i laden blev diskuteret. Lige nu er der fyldt godt op i laden, så det kan være svært at komme til. Der var enighed om, at vi fortsat skal opbevare hø, halm og wrap i laden også selvom det er svært, at holde gulv/bund ren. Vi er på en rideskole og det er en lade og derfor er der løs halm på gulvet – sådan er det bare. Til foråret rydder vi ud. Men selvfølgelig skal hver enkelt fortsat være opmærksom på at smide så lidt på gulvet som det er muligt, når man tager halm, hø og wrap

Mødet sluttede kl. 19.30 med ønske om en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Rebild Sportsrideklub søger Staldhjælp

Er du vild med heste? Er du ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigt? Er du rolig og kan bevare overblikket? Er du over 18 år?
Så er det dig, vi gerne vil have som staldhjælp - 37 timer ugentligt!
Vi har brug for en ny staldhjælp fra d. 1.2.2016 eller hurtigst muligt derefter, da vores nuværende staldhjælp skal ud og rejse.

Referat af Bestyrelsesmøde d. 18. nov

Tilstede: Klaus (første 15 min), Heidi, Rikke, Marianne, Thomas, Janne, Mette (ref)

Fraværende: Lone, Trine

 

 1. Ref. fra sidste møde og dagsorden godkendt

  Læs mere...

Referat af Bestyrelsesmøde d. 2. dec.

Tilstede: Mette, Marianne, Thomas, Rikke, Lone og Klaus

Fraværende: Heidi, Trine og Janne

1. Godkendelse af dagsorden/alle.

Dagsorden godkendt.

Læs mere...

David Amager d. 16.17. april 2016

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, da David Amager vender tilbage til REB d. 16.-17. april 2016, nærmere information følger i det nye år.

Flere artikler...

 1. Klubaften d. 25 nov. 2015
 2. Referat af Bestyrelsesmøde d. 7 okt. 2015
 3. Rebild Cup 2015
 4. Donation fra Medarbejderfonden for VKR Gruppen
 5. Referat af Staldmøde den 07.10.15
 6. Klubmesterskab REB d. 31/10-1/11
 7. Referat af bestyrelsesmøde d. 24/8-2015
 8. 10.000 kr fra Jutlander Banks gavefond
 9. Springstævne d. 18/9-2015 på Aalborg travbane
 10. Referat af staldmøde 31/8-2015
 11. Referat af ekstra ordinært bestyrelsesmøde d. 29/6-2015
 12. Referat af ekstra ordinært bestyrelsesmøde d. 29/6-2015
 13. Staldmøde d. 31. august kl 17.00
 14. David Amager kursus i oktober
 15. Varsling af opstaldningspris pr. 1/9.
 16. Ekstra ordinært bestyrelsesmøde d. 25 juli
 17. Referat Staldmøde d. 24/6.
 18. Referat af Bestyrelsesmøde d. 27/5
 19. Klubstævne d. 13-14. juni
 20. Sommergræs
 21. David Amager d.3-4 oktober 2015
 22. Dækkenvask 2. juni 2015
 23. Ridelejr 26-28. juni
 24. Ny cykelrute indvies
 25. Gødningsprøver søndag d. 17 maj.
 26. Endnu et dressurkursus ved David Amager
 27. Referat - bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub den 15. april 2015 kl. 19.00
 28. Loppemarked d. 9 maj.
 29. Arbejdsdage 2015
 30. Bestyrelsesmøde d. 18 marts 2015
 31. Vandrepokalen
 32. Juniorudvalgsmøde
 33. Referat konstituerende bestyrelsesmøde
 34. Bestyrelsesmøde 16.02.2015
 35. Referat af bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub den 21.januar 2015
 36. Fastelavn
 37. Indkaldelse til generalforsamling
 38. ForeningsEl
 39. Bestyrelsesmøde 9.12.2014
 40. Juleklip og julehygge 2014
 41. Bestyrelsesmøde 19.11.2014
 42. Bestyrelsesmøde 27.10.2014
 43. Åbent hus
 44. Nye undervisere til elevskolen
 45. Staldmøde tirsdag d. 25/11 kl.19.00
 46. OBS den 8-9. november
 47. REB afholder indendørs D-stævne i dressur i den kommende weekend!
 48. Sadeldag med Brodie
 49. Rebild Sportsrideklub inviterer til dressurstævne den 1. + 2. november
 50. Elevskolen i efterårsferien
 51. Bestyrelsesmøde REB 22. sep. 2014
 52. Staldmøde 17/9-2014
 53. Dressurkursus ved David Amager
 54. Orientering fra Bestyrelsen
 55. Bestyrelsesmøde 28.08.2014
 56. Besøgsdag hos Dansk varmblod
 57. Bestyrelsesmøde 30.06.2014
 58. Stiftende bestyrelsesmøde 27.05.2014
 59. Referat fra ekstraordinær generalforsamling 27-05-2014
 60. Indtryk fra en god og lang arbejdsdag
 61. Referat ekstra bestyrelsesmøde 05.05.2014
 62. Referat bestyrelsesmøde 28.04.2014
 63. Resume af møde i Stævneudvalget 15.04.2014
 64. Referat bestyrelsesmøde 1. April 2014
 65. Ændring i booking systemet
 66. Terrænspring ved Juelstrup Sø - færdselsregler
 67. Ryttermærke undervisning 1 og 2 på REB
 68. Kursus i ryttermærke 3 + 4 på REB
 69. Petanque i ridehallen i januar 2014 og marts 2014
 70. Overrækkelse til generalforsamlingen
 71. Praktisk info
 72. Referat bestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2014
 73. Forsøg: Foderkasser på boksene
 74. Foredrag med dyrlægen onsdag den 5. februar 2014
 75. Nyt om springundervisning
 76. Cafeteriet - nye regler fra januar 2014
 77. Referat bestyrelsesmøde 9. og 14. januar 2014
 78. Springundervisningen tilbage på Booking
 79. Resultat i konkurrencen om vandrepokalen 2013
 80. Kom og se Klaus Holm træne Tinus
 81. Renovering af bander - ikke flere forstyrrelser i ridehallen
 82. Juleoptog i flot vej søndag den 15. december 2013
 83. Mange gode tiltag på REB
 84. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2013
 85. Juleklip og julehygge søndag den 1. december
 86. Undervisning hos Helgstrand Dressage
 87. Referat fra bestyrelsesmøde 5. november 2013
 88. Ormekur på REB - resultat af gødningsprøver
 89. Opsadlingskursus for forældre og nye ryttere
 90. Referat fra bestyrelsesmøde 21.10.2013
 91. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. september 2013
 92. Elevskole i efterårsferien
 93. Nyt fra bestyrelsen vedrørende springundervisning
 94. Nyt om booking systemet
 95. Resume fra medlemsmødet torsdag den 19. oktober 2013
 96. Nyt om undervisning og elevskolen
 97. Nyhedsbrev fra Rebild Sportsrideklub 16.08.2013
 98. Se billederne i galleriet fra Stævne træning søndag den 11. august 2013
 99. Referat fra bestyrelsesmøde på REB tirsdag den 6. august 2013 kl. 19.00
 100. Brandbæger - gift for vores heste
 101. Brug pæren når du rider på offenlige veje og stier
 102. Sankt Hans 2013
 103. Ridelejr hos EM rytter
 104. Referater fra seneste to bestyrelsesmøder
 105. Ridelejr 2013
 106. Undervisningssituation på rideskolen
 107. Resultat af spørgeskema undersøgelsen
 108. Opvisning på Aalborg Væddeløbsbane
 109. Resultater og artikler til avisen og hjemmesiden skal fremover sendes til Lone
 110. Referat fra bestyrelsesmøde maj 2013
 111. Stævnerapport fra vores første distriktsstævne
 112. Indvielsen af Juelstrup Sø lørdag den 8. juni 2013
 113. Kira Clausen og Frieser Nord gav konfirmand en stor oplevelse
 114. Opvisning til indvielsen af Juelstrup Sø lørdag den 8. juni 2013
 115. Nyt Sponsorat
 116. Resultaterne fra Internt stævne 27-04-2013
 117. Super godt internt sponsorstævne
 118. Katja K har fået et velskabt hingsteføl
 119. Referat fra Staldmødet mandag den 22. april 2013
 120. OK kommer til vores stævne
 121. Matilde model for en dag
 122. Fra boks til rideklar
 123. Idræt for ALLE børn
 124. Du kan støtte REB hver gang du tænder for kontakten
 125. Vandrepokal
 126. Referat af bestyrelsesmøde 9. april 2013
 127. Fælles tur til Juelstrup Sø
 128. DRF Go!
 129. Tulle har fået føl
 130. Rikke og Sarah vandt hovedpræmien til Hingstekåringen i Herning
 131. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. marts 2013
 132. Matilde vandt model-konkurrence
 133. REB tildelt to aften C-stævner i dressur i 2013
 134. Bombesikker hest søndag den 3. marts 2013
 135. Ny bestyrelse er valgt
 136. En rigtig fin fastelavnsfest
 137. En kold arbejdsdag
 138. Kursus med Vibeke Degn Andersen onsdag den 6. februar 2013
 139. Mulighed for ind- og udlukning
 140. Mulighed for hø på foldene i vinterhalvåret
 141. Tuborgfondet kom den 10. februar 2013
 142. Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 10. januar 2013
 143. KURSUS ved Ole Madsen 12. og 13. januar 2013
 144. Udvidet Klubstævne den 9. og 10. marts 2013
 145. Opmærksomhed på vores beredskabsplaner
 146. REB-Kursus med landstræner den 27. december 2012
 147. Ormekur november 2012
 148. Juleoptog søndag den 16. december
 149. Indsamlingen for Diabetesforeningen
 150. Kira fortæller om Frieser Nord i Ridehesten Junior
 151. Referat af Staldmøde den 30. november 2012
 152. Jordbrugsteknologer med heste som speciale kommer på besøg
 153. Petanque i ridehallen den 17. november 2012
 154. Så er der billeder fra en herlig stævne-weekend
 155. Resultater fra vores D-stævne den 10.-11. November 2012
 156. Ny formand
 157. Privat undervisning
 158. Hyggeaften på REB
 159. Flot sponsorat fra Dybvad Stålindustri A/S
 160. Renovering af taget over stalden
 161. Referat fra bestyrelsesmødet den 2. oktober 2012
 162. Super godt internt stævne den 6. oktober 2012
 163. Sponsorat til renovering af bander
 164. Barske REB´er på Islændertur
 165. Godt arbejde og god mad - arbejdsdagen 14-09-2012
 166. Kørekursus den 9. september 2012 på REB
 167. REB til Hestemesse i Gigantium 8. september 2012
 168. Referat af bestyrelsesmøde 4. september 2012
 169. Et par praktiske forhold vedr. undervisningen
 170. Islændertur 23. september 2012
 171. Undervisningsplan august 2012 er justeret
 172. Bestyrelsesmedlem holder orlov
 173. Rekord mange deltagere til årets ridelejr
 174. Så er der fotos og lille tekst om den nylige Sankt Hans fest
 175. Referat fra bestyrelsesmødet 12. juni 2012
 176. Referat fra distriktsrådsmødet 31.05.2012
 177. Nyt tiltag - fælles vaccination - et godt tilbud
 178. REB’s udvidede Klubstævne 2. og 3. juni 2012
 179. Staldmødet mandag den 4. juni 2012
 180. Ny profil på rideskolen fra 1. august 2012
 181. Mie Buus er på Ridehesten Juniors WEB-tv fra Morsø
 182. Så er der herlige billeder fra Morsø 2012
 183. Røg i køkkenet tirsdag den 15. maj 2012
 184. Anbefaling fra foderkonsulenten
 185. Vandkamp der endte på en uheldig måde
 186. Ridelejr fredag den 29. juni til søndag den 1. juli 2012
 187. Gødningsprøver maj 2012
 188. Dressurkursus 28. til 29. juli 2012
 189. Tilbud om sommergræs fra Marianne Fuglsang Welling
 190. Referat fra bestyrelsesmøde 24. april 2012
 191. Undervisningsplanen for maj ajourført 02-05-2012
 192. Indvielsen er nu i galleriet
 193. Festlig indvielse 14. april 2012
 194. Forrygende ekstra arbejdsdag den 8. april 2012
 195. Super arbejdsdag den 31. marts 2012
 196. Stråfoder og blå poser
 197. Endnu en pris til Stine Ravn
 198. Stine Ravns reaktion på at blive årets ungdomsleder i DRF
 199. Nyhedsbrev 23. marts 2012
 200. Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2012
 201. Resume af staldmøde for opstaldere 11.marts 2012
 202. Støtte fra Sparekassen Himmerlands Gavefond
 203. Rejsegildet fredag den 2. marts 2012
 204. Ny artikel i Ridehesten Junior: Fastelavn
 205. Sygdommen Kværke i omløb i naboklubber
 206. Hils på vores nyeste elevheste
 207. Resume af staldmødet fredag den 3. februar
 208. Artikel i Ridehesten.com om vores udvidelse af ridehallen
 209. Støtte til vores byggeri fra Tuborgfondet
 210. Stine Ravn indstillet til to priser
 211. Dejlig tur til Solsidens svømmehal 28.12.2011
 212. Juleoptog søndag den 11. december 2011
 213. Referat fra bestyrelsesmødet 6. december 2011
 214. Julehygge i REB
 215. Niels Jørgen udtaler sig til 24Nordjyske i forbindelse med tyveriet af sadler
 216. Julebrev fra Majken til elevskolen
 217. Bliv populær - på den gode måde
 218. Referat bestyrelsesmøde 9. august 2011
 219. Referat fra bestyrelsesmøde 7. juni 2011
 220. Energi Nord og Rebild Sportsrideklub indleder samarbejde
 221. Ridesti omkring Juelstrup Sø
 222. Nyhedsbrev juni 2011
 223. Debut for banebygger Arne Tornby
 224. Nye bander til dressurbanerne
 225. Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde 2011
 226. Nyhedsbrev januar 2011
 227. Vis hensyn